תג ארכיון: אוסטין

כנס 2016 לחולה כבר בא והלך. זה היה חוויה מדהימה עבור המשתתפים והמציגים כאחד. האירוע השנה התמקד בחשיבות של תמיכה עמיתים ומחקר מומחה, והיה דגש מיוחד על טיפול בעל פה. הוועידה היתה מלאה בלמידה, בצחוק ובהיווצרות איגרות חוב משתנות חיים.

ב IPPF, מצאנו כי קבוצות התמיכה האזורית שלנו מאוד לעזור P / P המטופלים "רווחתם. הערך של התמיכה החברתית תוך כדי חיים עם P / P ב לאין שיעור.